PMU GOLD

Regulamin III Międzynarodowych Mistrzostw PMU Gold
Gdynia, 26 kwietnia 2020 już dostępny

III Międzynarodowe Mistrzostwa PMU odbędą się 26 kwietnia 2020  w Hotelu Sheraton

w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Organizatorem jest:

SPAREDA Iwona Donarska

Al. Jana Pawła II 11L

84-240 Reda

 

W Mistrzostwach wziąć udział mogą wyłącznie uczestnicy PMU Gold Conference 2020

(posiadający bilet 3-dniowy)

 

Kategorie:

 1. Master of Brows (czas na wykonanie: 2,5 h)
 2. Master of Lips (czas na wykonanie: 2,5 h)
 3. Master of Eyes (czas na wykonanie: 2,5 h)
 4. Master of Combo Brows (czas na wykonanie: 2,5 h)
 5. Master of Medical Pigmentation  (czas na wykonanie: 3 h)
 6. Junior – brwi i usta na sztucznej skórce (czas na wykonanie: 3 h)

 

Uwaga: tylko techniki maszynowe

Zgłoszenia do weryfikacji można nadsyłać do 28 lutego 2020 na adres mailowy: mistrzostwapmu@gmail.com

W ciągu 2 dni roboczych od nadesłania zgłoszenia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Zespół PMU Gold.

W ciągu 10 dni roboczych od chwili potwierdzenia otrzymania zgłoszenia zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw.

W przypadku braku wiadomości zwrotnej po 2 dniach roboczych prosimy o kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem: +48 796 365 636.

Zgłoszenie kompletne powinno zawierać:
 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem i umową o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Do pobrania ze strony www.pmugold.com zakładka „Zgłoszenia”.
 2. Skan dyplomu / certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia podstawowego z makijażu permanentnego.
  • Do kategorii Master of Brows, Master of Lips, Master of Eyes wymagane jest min. roczne doświadczenie.

  • Do kategorii Master of Combo Brows, Master of Medical Pigmentation wymagane jest min. 2-letnie doświadczenie.

 3. Zdjęcia prac przed wykonaniem makijażu permanentnego i bezpośrednio po wykonaniu makijażu permanentnego – bez retuszu.

Maksymalnie będzie można wziąć udział w 2 wybranych kategoriach Master (np. Master of Brows i Master of Lips lub Master of Brows i Master of Eyes).

Aby dana kategoria się odbyła, zakwalifikowanych musi być minimum 7 uczestników.

Ilość miejsc w każdej kategorii ograniczona.

Po zakwalifikowaniu się do Mistrzostw należy uregulować opłatę za udział w wysokości:

 1. Junior – 600 zł netto / 738 zł brutto
 2. Master of Brows – 850 zł netto / 1045,50 zł brutto
 3. Master of Lips – 850 zł netto/ 1045,50 zł brutto
 4. Master of Eyeliner – 850 zł netto / 1045,50 zł brutto
 5. Master of Combo Brows – 850 zł netto / 1045,50 zł brutto
 6. Master of Medical Pigmentation – 600 zł netto / 738 zł brutto
 7. Udział w 2 kategoriach
 • Master of Brows i Master of Lips – 1400 zł netto / 1722 zł brutto
 • Master of Brows i Master of Eyeliner – 1400 zł netto / 1722 zł brutto
 • Master of Combo Brows i Master of Lips – 1400 zł netto / 1722 zł brutto
 • Master of Combo Brows i Master of Eyeliner – 1400 zł netto / 1722 zł brutto

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2020 podczas uroczystej Gali Dinner.

Uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Mistrzostwach (po uprzednim zakwalifikowaniu) jest jednocześnie bezpłatnym zaproszeniem do udziału w Gali Dinner 28 kwietnia 2020.

Uczestnik Mistrzostw w Kategorii Master jest zobowiązany do zapewnienia sobie modelki. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania uczestnika ani modelki oraz nie pokrywa kosztów związanych z wykonaniem makijażu.

Modelka nie powinna mieć wykonanego makijażu permanentnego w strefie, która poddawana będzie zabiegowi pigmentacji podczas Mistrzostw ani przeciwwskazań do wykonania makijażu permanentnego (kartę zdrowia modelki wypełnia uczestnik Mistrzostw wg. własnego wzoru i musi mieć ja przy sobie podczas Mistrzostw). W przeciwnym wypadku istnieje możliwość dyskwalifikacji uczestnika bez zwrotu wpłaconej kwoty za udział w Mistrzostwach.

W dniu Mistrzostw należy dostarczyć podpisaną przez modelkę umowę przetwarzania danych osobowych (RODO) wg wzoru dostępnego na www.pmugold.com.

 

Skład jury zostanie ogłoszony na stronie www do 28 lutego 2020.

Ocenie podlegać będzie:

 1. Przygotowanie stanowiska pracy i jego uprzątnięcie po wykonanym zabiegu.
 2. Rysunek wstępny.
 3. Symetria wykonanej pigmentacji.
 4. Dobór kształtu i koloru.
 5. Estetyka.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Każdy finalista, który weźmie udział w Mistrzostwach – niezależnie od werdyktu jury, otrzyma certyfikat za udział w Finale III Mistrzostw PMU Gold 2020.

Dodatkowych informacji udziela:

 

Zespół PMU Gold

pmugoldconference@gmail.com

+ 48 796 365 636 Pmugold.com