MISTRZOSTWA

Uczestnik może zgłosić swój udział w maksymalnie 2 kategoriach (jeżeli wybrane kategorie nie odbywają się w tym samym czasie).

Możliwą 3 kategorią jest TOP PMU DUETS.

 

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje:

nie dłużej niż 2 lata dla kategorii Junior / co najmniej 2 lata  dla kategorii Pro Master / 2 lata jeśli jest trenerem PMU dla kategorii Expert

oraz zakupiła bilet uczestnictwa na pmugoldconference 2024.

Koszt w kategorii: Junior, Pro Master, Expert 

 Jedna konkurencja 1500 zł netto

Dwie konkurencje 2500 zł netto

TOP PMU DUETS 2600 zł netto

 

HARMONOGRAM MISTRZOSTW

LIPS JUNIOR

godz: 8:00 – 11:00

czas: 3,0 h

PRO MASTER OF LIPS

godz: 8:00 – 10:30

czas: 2,5 h

EXPERT OF LIPS

godz: 8:00 – 10:30

czas: 2,5 h

PRO MASTER OF OMBRE BROWS

godz: 11:30 – 14:00

czas: 2,5 h

PRO MASTER OD HAIRSTROKE

godz: 11:30 – 14:00

czas: 2,5 h

EXPERT OF BROWS

godz: 11:30 – 14:00

czas: 2,5 h

BROWS JUNIOR

godz: 14:30 – 17:30

czas: 3,0 h

PRO MASTER OF EYES

godz: 14:30 – 17:00

czas: 2,5 h

TOP PMU DUETS

godz: 18:00 – 22:30

czas: 4,5 h